Van het Bestuur

Beste leden van onze fotoclub,

De afgelopen clubavond was een heel bijzondere. Meestal gaat het op een clubavond over de compositie van de foto of over het gekozen onderwerp. Dit keer ging het meer om de verhalen achter de foto;

 ieder had een Cameraad uit vervlogen tijden gekregen waarbij de vraag was om zich door de inhoud te laten inspireren. Een en ander met een knipoog naar de lustrumviering waar we tot op heden geen invulling aan hebben kunnen geven. Dat leverde niet alleen interessante foto-experimenten op, maar ook leuke verhalen van de maker achter de foto. Soms gaf het ook een kijkje in de wijze waarop vroeger fotografie werd bedreven. Ik weet dat sommige van jullie nog terug verlangen naar de tijd waarbij het nobele handwerk in de donkere kamer werd bedreven. Maar er zijn minstens zo veel leden die blij zijn met het huidige digitale tijdperk en de mogelijkheden van photoshop.

Wij  als bestuur evalueren tijdens de bestuursvergaderingen de clubavonden. De afgelopen clubavond kreeg van ons dikke plus, vooral door de diversiteit van de foto’s en de verhalen erbij. Wij hopen dat we deze trend kunnen doorzetten door het geven van inspirerende uitdagingen. Daarbij proberen we jullie te stimuleren om ondanks alle beperkingen je camera te pakken en er op uit te trekken. Dan levert dan weer een nieuwe foto ervaring op die aanleiding geeft tot een discussie met clubleden.  

Doordat we veel Cameraden bij onze leden hebben afgegeven is ons Cameraad archief niet meer compleet. Wij vragen daarom de leden die in de Bilt/Bilthoven wonen de Cameraad bij een van de bestuursleden af te geven. Er woont er zeker een bij je in de buurt. (Voor leden die niet in De Bilt/Bilthoven wonen geldt dat niet want die kregen een digitale versie).

Op verzoek van enkele leden hebben we een extra digitale avond ingepland op 12 juli. Chris zou deze avond begeleiden, maar hij heeft ons laten weten dat  vanwege vakantieplannen hij daar geen invulling aan kan geven. Wij hebben daarom besloten om de clubavond van 12 juli te laten vervallen. Voor alle duidelijkheid: de clubavond van 14 juni met als thema het blauwe en het gouden uurtje gaat gewoon door.

Als alle positieve berichten kloppen dan zouden we in september weer een bijeenkomst in het Witte Dorpshuis kunnen hebben. Wij houden de vingers gekruisd en wachten de berichten van de regering en Het Witte Dorpshuis  af over de  wijze waarop wij dit kunnen gaan doen. Uiteraard hopen we elkaar dan weer te treffen in het ons zo vertrouwde zaaltje. Verder willen we jullie laten weten dat we ook bezig zijn om te kijken of we in het najaar een echte lustrumviering kunnen houden.

Ondertussen: blijf gezond en geniet van je vakantie.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Fotoclub Bilthoven: Wim, Boukje, Wim en Nathalie.

Geef een antwoord