Werkgroepen

De werkgroepen binnen de fotoclub bestaan uit leden die, naast de gewone clubavonden, bij elkaar komen om een bepaald thema of onderwerp verder uit te diepen. Op vaste dagen wordt er een bijeenkomst gehouden bij een van de leden thuis. Iedere werkgroep heeft een coördinator die de agenda maakt en een verslag van de laatste bijeenkomst. Een werkgroep ontstaat, of wordt opnieuw gestart, naar gelang er vraag naar is.

Huidige werkgroepen

WerkgroepToelichting
AudioVisueelBeeld en geluid samenvoegen tot een Audio Visuele reeks is een bijzonder onderdeel van de fotografie. Er komt veel techniek bij kijken, maar zonder goede fotografie is dat moeilijk. Op de werkgroepbijeenkomsten worden series getoond en besproken die door de leden gemaakt zijn. Omdat deze werkgroep met muziek werkt is het helaas niet mogelijk om een voorbeeld op de website te zetten.
DigibeterDigitale foto's maken is geen kunst meer met de huidige ten dienste staande camera's en bewerkingstechnieken. Maar je moet wel weten hoe die toe te passen! In deze werkgroep besteden we aandacht aan het maken (compositie, belichting, uitsnede e.d.) en het digitaal bewerken/verbeteren van onze foto's om zodoende onze fotografische kwaliteiten op een hoger plan te brengen. Geschikt voor beginners bij de fotoclub.
Foto in BeeldAlle mogelijke onderwerpen komen aan bod, zoals landschappen, architectuur, natuur- en macrofotografie. Wij willen een keer in de maand bij elkaar komen om de gemaakte foto’s te bespreken. Als wij een thema hebben afgesproken, gaan wij als groep op pad of als dat niet mogelijk is individueel. Tijdens de clubavonden worden onze foto’s gepresenteerd aan alle leden. Diegene die de foto heeft gemaakt kan dan een toelichting geven. Zo ontstaat er een actieve bijeenkomst waarbij iedereen deelneemt. Het mooie van een werkgroep is, dat de leden dezelfde interesses hebben en gemakkelijk opdrachten kunnen uitwerken.
Mixed FocusUitgangspunt is om steeds met verschillende onderwerpen aan de slag te gaan. De ene keer bezig zijn met portretfotografie, straatfotografie, architectuur, een serie maken of met een bepaald thema zoals bijvoorbeeld: ‘schoenen en kapsels’ te experimenteren.
MonochroomDe werkgroep Monochroom is begin 2016 van start gegaan en heeft als voornaamste doelstelling het maken van zwart/wit foto’s en het gaandeweg verbeteren van de kwaliteit van het geprinte eindproduct. Hiertoe gaan we zo mogelijk met elkaar op pad naar aansprekende fotolocaties waar we, ieder op zijn eigen manier en naar eigen inzicht, die foto’s maken die zeggenschap hebben als monochroom beeld. We brengen elkaar naar een hoger niveau door de foto’s zowel qua compositie als technische uitvoering te bespreken. Verder streven we er naar ons werk op gezette tijden tentoon te stellen en op clubavonden te presenteren.
NatuurfotografieDeze werkgroep heeft, zoals de naam al aangeeft, de natuur in al zijn vormen als onderwerp. Ze maken foto’s aan de hand van een vooraf gestelde opdracht en op de werkgroepochtend worden de resultaten besproken.
Eén keer per maand komen we bij elkaar, meestal op dinsdagochtend. De ene maand gaan we dan op pad naar een natuurgebied of andere interessante locatie in wijde omgeving. De daar gemaakte foto’s worden de maand daarop bij één van de leden thuis besproken onder het genot van koffie en vaak gesprekken over heel andere onderwerpen dan fotografie.
Projecten Regelmatig krijgt de FCB aanvragen van buiten om mee te werken aan activiteiten die door anderen zijn georganiseerd. De werkgroep heeft zich als doel gesteld om na goedkeuring van het bestuur, de aanvragen van opdrachten en exposities buiten de vereniging te verzorgen.
De onderwerpen zijn dan ook van uiteenlopende aard en zorgen ervoor dat iedere opdracht weer een uitdaging is om de fotoclub te promoten.

Laatste nieuws uit de werkgroepen