Welkom

Vereniging van amateurfotografen

De Fotoclub Bilthoven en Omgeving (FCB) is een vereniging van rond zestig zeer enthousiaste amateurfotografen. Activiteiten binnen de groep zijn gericht op het onderling stimuleren van onze fotografische hobby, waarbij gezelligheid en onderling contact ook belangrijk zijn.

De vereniging komt in de regel tweemaal per maand bij elkaar in het HF Witte centrum, De Bilt .

Het corona-virus zet nog steeds de wereld op z’n kop. Ook gezamenlijke activiteiten van een vereniging als de onze worden sterk beperkt. We zullen daar allemaal doorheen moeten: veel thuis zitten, weinig sociale contacten en dus ook weinig interactie over onze fotografie. Om toch als vereniging actief te blijven, komen we digitaal bij elkaar. Elke maand ontmoeten we elkaar via Zoom. Kijk voor de geplande Zoombijeenkomsten in de agenda. Foto’s gepresenteerd op eerdere online clubavonden vind je hier op deze website.

Gedurende de eerste lockdown, maakten leden voor elke tweede en vierde maandag van de maand één nieuwe foto onder een steeds wisselend thema. De foto’s die voor deze uitdaging zijn gemaakt vind je hier.

Hier vind je de steeds wisselende foto’s die zichtbaar zijn in de kop van deze site. Hieruit wordt steeds een willekeurige foto voor de kop van iedere pagina gekozen.

Nieuws

Clubavond 12 april: minimalisme

“Minder is meer” hoorden we Johan van der Wielen zeggen tijdens onze clubavond van maart. Alsof hij wist dat we vervolgens aan de slag gaan met minimalisme… 12 april gaan we minimalistische foto’s bespreken. Ga daarom lekker aan de slag met het onderwerp minimalisme.