Uitdaging door Diana Bokje

Beste leden van fotoclub Bilthoven,

Enige tijd geleden hield Diana Bokje een presentatie op een van onze clubavonden. Aan het eind van de avond kwam ze met een suggestie om elkaar verder te inspireren in de fotografie.

Het voorstel was om tweetallen te vormen die dan gezamenlijk naar de plaats gaan waar men is opgegroeid. Beide fotografen maken dan een foto van dezelfde omgeving. De een van de voor hem heel bekende omgeving en de ander van de voor hem vreemde omgeving.

Diana is zeer benieuwd om te zien waar dit toe gaat leiden. Zij bood aan dat zij, als wij dit verder willen oppakken, graag bereid is om op een clubavond de resultaten te analyseren en te bespreken.

Onze vraag is nu wie zich wil aanmelden voor dit project. Wij vormen dan tweetallen (natuurlijk kun je ook zelf je voorkeur aangeven) en de bedoeling is dat de tweetallen dan gezamenlijk op pad gaan.

Stuur een mail naar Boukje (boukjereuzel@ziggo.nl) en/of Nathalie (nvdpoel@xs4all.nl) als je mee wilt doen. Graag voor 1 augustus.

Wij gaan dan kijken hoe we een en ander verder kunnen organiseren.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Wim Kastelijn

Geef een reactie