Van het Bestuur

Afgelopen week ontvingen we het droeve bericht dat op 29 november Guus Hermens is overleden. Guus was jarenlang lid van onze vereniging en de laatste jaren heeft hij zich toegelegd op het vervaardigen van panoramafoto’s.

Op onze exposities was er altijd wel een panoramafoto van Guus te bewonderen, waarbij iedereen versteld stond van de nauwkeurigheid waarmee hij de afdrukken tot een geheel wist te smeden.

Guus is 92 jaar geworden. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Zoals reeds eerder gemeld zal maandag (14 december) de clubavond niet in het Witte Dorpshuis plaatsvinden maar zal er een video bijeenkomst worden georganiseerd. De regie is in handen van Jan en Tinus. Hoe jullie kunnen deelnemen en hoe je foto’s kunt aanleveren staat beschreven in een nieuwsbericht op onze website. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te doen.

Op dit moment hebben we nog geen verdere clubavonden vermeld op onze website. Deze komen er natuurlijk wel. Wij laten dit afhangen van de ontwikkelingen rond het virus en de ervaringen met de digitale bijeenkomst op 14 december.

Wim Kastelijn

Geef een antwoord