Stil leven

Terug

Stil leven

In deze tijd is alles anders. We zoeken foto’s die die andere, merkwaardig stille tijd verbeelden. Uiteraard is de interpretatie van dit thema weer geheel vrij. Ook als je ervoor kiest de spatie uit deze titel weg te laten. Maar andere invullingen zijn ook zeker welkom!
De fotoToelichting
Nathalie van der Poel
Beschermd Stil-Leven ????
Boukje Reuzel
De eerste periode was de blik naar binnen gericht, nu geniet ik vooral van de prachtige natuur buiten.
Kijk, deze intens blauwe gentianen groeien ‘gewoon’ bij ons in de tuin!
Jeroen Bögemann
Deze BOA deelt geen boetes uit maar wijst je er op dat je geacht wordt stil te zijn.
Rosalie Kummel
Deze foto is met mijn smartphone gemaakt. Het bord is door de gemeente Soest geplaatst. Het legt een stukje bewegingsbeperking op, ten behoeve van het welzijn van de zwanenfamilie. Rechts naast het bord zie je het nest met de broedende zwaan., waar dus niemand bij mag. "Stilte, rust, gebod", ik zie wel parabellen met de Corona crisis.
Wim Kastelijn
Een foto van een vogeltje dat heel stil niet zit te leven. Met op de achtergrond vergeetmenietjes. Ook wel toepasselijk nu. En natuurlijk een rood accent speciaal voor Ton.

Rob Holstvoogd
Een inkijkje in een van de grootste schoenwinkels hier in de buurt tijdens de 'aangepaste openingstijd'. Helaas nog geen 'aangepaste klant' te bekennen...
Arnold van der Lee
Géén feestjes meer, maar is het leven te stil?
Peter Venema
Genieten van de vogels.
Jan K.
Het is stil in het leven met minder tête-à-têtes met vrienden, collega's en kennissen . Gelukkig maken deze tête-à-têtes wat goed.
Diane Dirksen-Klarenbeek
Het stille leven van nu vind ik vergelijkbaar met het beeld van leven van achter je geranium(s).
Bea van Beckhoven-van der Schoot
Ik heb deze foto gemaakt vanaf ons balkon vier hoog met de NIKON camera die zoomt zo lekker in.
Jeannette Kok
Na dagen van gedonder en veel geknor door zo’n 10 à 12 kikkers in mijn vijver, was dit het resultaat. De wijfjes hebben hun dril afgezet in/boven een bak met ragfijne zuurstofplantjes. De eitjes met hun piepkleine zwarte vruchtjes dobberen doodstil en een van de vrouwtjes drijft er stil en moe maar tevreden boven. Het lijkt wel een STILLEVEN. Echter, het is ook een STIL LEVEN. Want het ligt er zo stil, is er wel leven? Echter, zo stil als het nu is, zal het hopelijk niet blijven! Zodra dit stille leven tot leven komt, dan zal het er levendig krioelen.
Wordt vervolgd.
Henny Mol
Na stille zaterdag hadden we een stil Pasen.
De overgebleven eitjes lagen stil te wachten tot consumptie.
Een rustgevend plaatje.
Arie Havelaar
Onze hond Minnie in haar favoriete rusthouding.
Stil Leven op de A2
Bouwe Taverne
Stil Leven op de A2, in tijden van Corona. Foto gemaakt met iPhone vanuit de auto.
Tinus Pulles
Stil Lezen
In deze stille tijd van corona lezen we veel. Jezelf verliezen in De Pest van Albert Camus uit 1942 past in deze tijd van verstilling.
Petra Rekoert
Vandaag kwam ik tijdens een wandeling met een collegafotograaf, deze eenzame bloem tegen, omringd door andere bloemetjes. Eenzaam maar niet alleen.
Wel toepasselijk in deze tijd vond ik.
Dick Bakkum
Zo stil in de lucht en dan de mooie bloesem van deze Japanse sierkers in onze tuin

Terug