Werkgroepen

De werkgroepen binnen de fotoclub bestaan uit leden die, naast de gewone clubavonden, bij elkaar komen om een bepaald thema of onderwerp verder uit te diepen. Op vaste dagen wordt er een bijeenkomst gehouden bij een van de leden thuis. Iedere werkgroep heeft een coördinator die de agenda maakt en een verslag van de laatste bijeenkomst. Een werkgroep ontstaat, of wordt opnieuw gestart, naar gelang er vraag naar is.

Huidige werkgroepen

WerkgroepToelichting
AudioVisueelBeeld en geluid samenvoegen tot een Audio Visuele reeks is een bijzonder onderdeel van de fotografie. Er komt veel techniek bij kijken, maar zonder goede fotografie is dat moeilijk. Op de werkgroepbijeenkomsten worden series getoond en besproken die door de leden gemaakt zijn. Omdat deze werkgroep met muziek werkt is het helaas niet mogelijk om een voorbeeld op de website te zetten.
DigibeterDigitale foto's maken is geen kunst meer met de huidige ten dienste staande camera's en bewerkingstechnieken. Maar je moet wel weten hoe die toe te passen! In deze werkgroep besteden we aandacht aan het maken (compositie, belichting, uitsnede e.d.) en het digitaal bewerken/verbeteren van onze foto's om zodoende onze fotografische kwaliteiten op een hoger plan te brengen. Geschikt voor beginners bij de fotoclub.
Mixed FocusUitgangspunt is om steeds met verschillende onderwerpen aan de slag te gaan. De ene keer bezig zijn met portretfotografie, straatfotografie, architectuur, een serie maken of met een bepaald thema zoals bijvoorbeeld: ‘schoenen en kapsels’ te experimenteren.
NatuurfotografieDeze werkgroep heeft, zoals de naam al aangeeft, de natuur in al zijn vormen als onderwerp. Ze maken foto's aan de hand van een vooraf gestelde opdracht en op de werkgroepavond worden de resultaten besproken.
Projecten Regelmatig krijgt de FCB aanvragen van buiten om mee te werken aan activiteiten die door anderen zijn georganiseerd. De werkgroep heeft zich als doel gesteld om na goedkeuring van het bestuur, de aanvragen van opdrachten en exposities buiten de vereniging te verzorgen.
De onderwerpen zijn dan ook van uiteenlopende aard en zorgen ervoor dat iedere opdracht weer een uitdaging is om de fotoclub te promoten.

Laatste nieuws uit de werkgroepen