Van het Bestuur

Beste leden van onze fotoclub,


Het wordt inmiddels wel heel onwerkelijk. De maandagavond is meestal gevuld met een activiteit bij de fotoclub, maar dat is al maanden niet meer het geval. Het gemis wordt bij de meesten van jullie zeker gevoeld. Onlangs hebben de bestuursleden telefonisch contact gehad met alle leden en hier kwam uit naar voren dat het met de meesten van jullie goed gaat maar dat men de fotoclub avonden in het Witte Dorpshuis toch wel erg mist.

Helaas zullen we nog wel even met deze situatie moeten leven. Er zijn gelukkig tekenen dat Nederland langzaam maar zeker uit de lock down gaat komen en hopelijk kunnen we dan onze activiteiten weer op gaan pakken.
Het bestuur heeft een manier gevonden om door te gaan met overleg. Want ja, waar zouden we zonder vergaderingen zijn. Dit doen we dan met videoverbinding zodat we toch de belangrijkste zaken kunnen bespreken. (zie bijgaande foto).


We spreken dan over de activiteiten van onze leden op de website. Onlangs heeft Diane de presentatie van de kettingfoto’s op video vastgelegd en via onze website met iedereen gedeeld. Een prachtig initiatief waar ongetwijfeld heel veel tijd in is gaan zitten maar wat een prachtig resultaat. Ook de Corona challenge is een goed initiatief om je werk aan elkaar te laten zien.
Verder hebben met elkaar afgesproken dat ons lustrum op 24 april 2021 gevierd zal gaan worden. Zet het maar vast in je agenda want we kunnen nu al zeggen dat het heel leuk gaat worden.
Ook hebben we gesproken over een nieuw logo voor onze club. Het oude logo was wat gedateerd en het nieuwe logo oogt aanzienlijk moderner. Hierover zullen we jullie t.z.t. informeren.
En verder willen we ons smoelenboekje graag gaan vernieuwen. De vorm wordt anders en we willen van de gelegenheid gebruik maken om ook de portretjes zo veel mogelijk actueel te maken. Boukje heeft dit op zich genomen en zij schrijft:

“Sinds anderhalf jaar ben ik nu secretaris van onze fotoclub. Er zijn verschillende taken die bij deze rol horen en één daarvan is het onderhouden van de ledenlijst en van het smoelenboek.
Vooral voor nieuwe leden is het prettig om af en toe even een blik te werpen op de foto’s uit het smoelenboek en de naam van iemand te koppelen aan een beeld.
Vanaf het moment dat ik de lijst nu heb, zijn er al vele wijzigingen geweest en ontvang ik af en toe een actuele foto van iemand.
Mijn plan is om nu een nieuwere versie te maken, die gemakkelijker te veranderen is en waarin de foto van iemand het belangrijkste onderdeel is want het is uiteraard een Smoelenboek.
Daarnaast wil ik ook graag dat jouw foto er goed in komt te staan, dus zonder vervormingen.
Mijn vraag is:
Wil je in de komende week even met aandacht naar je persoonlijke foto in het smoelenboek kijken en….. indien de foto al uit een ver verleden stamt, die dan vervangen door een recente (pas)foto en deze naar me toe te sturen, graag vóór 21 mei 2020.”

Tot slot wenst het bestuur jullie alle gezondheid toe. Pas goed op je zelf en zodra de richtlijnen van de regering het toelaten zien we elkaar weer. We houden jullie op de hoogte wanneer dit is.

Wim Kastelijn

Eén antwoord op “Van het Bestuur”

Geef een reactie