Woord van de voorzitter uitgesproken op de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2019

Terugblik op afgelopen jaar

Het afgelopen jaar werden weer een groot aantal activiteiten door de leden van onze fotoclub ondernomen.  

 • Er waren tal van inspirerende clubavonden in Het Witte Dorpshuis. Zo hadden we de gebruikelijke eigen werk avonden,  avonden verzorgd door een van de werkgroepen en avonden waarbij we externe sprekers ontvingen.

 •  Het afgelopen jaar hebben we met de hulp van veel leden weer een interessante expositie in de traverse van het gemeentehuis ingericht; de opening was extra feestelijk doordat de nieuw benoemde wethouder van onze gemeente, Dolf Smolenaers,  een openingswoord verzorgde.  
 • Ons jaarthema was dit jaar: Wild. Velen slaagden er goed in om een eigen invulling aan dit thema te geven. De resultaten werden op een clubavond besproken. De foto’s werden in 2019 geëxposeerd in Het Lichtruim.
 • De clubsafari ging dit jaar naar Deventer; dit was weer ouderwets gezellig. Met de trein reisde een gezelschap van ongeveer 15 personen naar de Koekstad en fotografeerde daar de zaterdagse activiteiten in deze hanzestad. Bij de stukken van deze jaarvergadering is een verslag van dit uitstapje opgenomen.
 • Het redactieteam van de Cameraad is dit jaar verder uitgedund. Gerard heeft onze vereniging verlaten waardoor alleen Jeannette overbleef. We hebben tot het vertrek van Gerard nog een Cameraad samen kunnen stellen maar daarna hebben we ons moeten beraden hoe we hiermee verder zouden kunnen gaan. Daarbij hebben een aantal leden nuttige suggesties kunnen aandragen voor zowel de Cameraad als voor de website.
 • Ook onze website was een zorgpuntje. De contacten met het extern bureau dat onze website zou restylen hebben we beëindigd. Het bleek niet mogelijk om de vaart er in te houden. Beter gezegd, het bleek zelfs niet mogelijk om van start te gaan.

Waar staan we nu

 • Het ledenaantal steeg dit jaar per saldo met 3 van 48 naar 51. Regelmatig zijn op de clubavonden gasten aanwezig die uit de plaatselijke pers of op onze website de weg naar onze vereniging hebben gevonden.
 • De website is weer in de lucht. Sterker, hij is totaal vernieuwd. De nieuwe opzet biedt een aantal belangrijke voordelen, zoals de mogelijkheid voor de leden om nieuwsberichten op de site te plaatsen, het opnemen van berichten die alleen voor onze leden zijn bestemd en de mogelijkheid om op elkaars “blogs” te reageren.

Daarnaast biedt de nieuwe opzet de mogelijkheid om automatisch van de nieuwsberichten een Cameraad samen te stellen. Iedere 7de dag van de maand wordt de balans op gemaakt en wordt van de nieuwsberichten een Nieuwsbrief samengesteld. Dus als je niet iedere dag de berichten op de website hebt gevolgd wordt je toch middels deze nieuwsbrief op de hoogte gebracht van onze activiteiten.

 • Voor wat betreft de activiteiten van de werkgroepen wordt verwezen naar de verslagen die door de coördinatoren geschreven zijn. Sinds eind december 2018 is er een werkgroep bij: Mixed Focus.
 • Op 28 januari vond een speciale clubavond plaats waarbij onze leden zich hebben kunnen uitspreken over wat op dit moment goed loopt binnen onze club en wat verbetering behoeft. Bovendien hebben zij kunnen aangeven aan welke activiteit zij een bijdrage kunnen/willen leveren. De belangrijkste conclusies zijn:

Bespreking van de foto’s:

Leden zelf actiever betrekken bij het bespreken van zijn/haar foto’s, meer mixen van werkvormen, niet door elkaar heen praten, behoefte aan technische bespreking van de foto’s.

Reactie: we vragen de werkgroep die na gaat meedenken over andere werkvormen  van de clubavonden, hierover na te denken.  (Boukje pakt dit op)

Technische faciliteiten:

Digitale projectie van foto’s en microfoon;  betere verlichting op de tafel waar de foto’s liggen.

Reactie: Dit nemen we mee in de wensen die we door gaan geven in het kader van de  verbouwing van het Dorpshuis.  (Rob pakt dit op)

Invulling van de clubavonden:

Meer goede sprekers

Reactie: In de eerste helft van 2019 zijn twee goede sprekers ingepland.

Dit alles heeft ons gesterkt in de overtuiging dat we voor 2019 de volgende activiteiten kunnen oppakken:

 • Inspirerende clubavonden.
 • Exposities van het jaarthema  2019 en de expo van de “toppers van nu” . Dit jaar vanwege een verbouwing niet in de Traverse maar we zijn nog op zoek naar een geschikte lokatie.
 • Ten behoeve van onze website moeten er een aantal leden de rollen van redacteur en auteur op zich gaan nemen. Dit zal worden georganiseerd.
 • De Cameraad wordt gekoppeld aan de info die op de website is te vinden.
 • We gaan ons aanmelden voor de Kunstmarkt die gehouden zal worden in september 2019. Dat zal weer een hele klus gaan worden. Maar omdat Evert, Janet, Rinus en Joke mee gaan helpen denken dat we deze klus kunnenklaren.
 • Er zal weer een clubsafari plaats gaan vinden. We zijn blij dat Wim Zaat, Joke en Jeroen hun naam bij deze activiteit hebben ingevuld. De laatste berichten zijn dat we op 18 mei naar Breda gaan.
 • En dan het jaarthema. Dit wordt traditiegetrouw nu bekend gemaakt. Het thema voor 2019 zal zijn: VERMAAK.

Tenslotte dank aan ieder die een bijdrage aan de vele activiteiten heeft geleverd. Ik ben ervan overtuigd dat we weer een mooi jaar tegemoet gaan.

Wim Kastelijn

Geef een reactie