Fotoclub Bilthoven en Omstreken
De vereniging is opgericht op 5 juni 1980 .
De ongeveer 60 leden tellende club, komt iedere 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar .
Naast de gewone programma onderdelen is er ieder jaar een Fotosafari en ook een Expositie.

De Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel:
Het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord.
Maar ook is ons motto van belang: Sociaal contact door middel van fotografie.

Het Programma
Het bestuur stelt het programma jaarlijks vast en past het aan als daar aanleiding toe is.

Per kalenderjaar houden we in de regel 19 clubavonden, met een gevarieerd programma.
Om een indruk te geven:
• Lezingen van bekende fotografen van buiten de club, waarbij we streven naar een educatief en creatief karakter van de avond.
• Eigenwerkavonden, waarbij we door de leden vervaardigde foto's, zowel zwart/wit als in kleur, samen bespreken.
• Drieluiken één of tweemaal per jaar houden we een drieluik. Drie leden verzorgen dan een gevarieerd en avondvullend programma.
• Werkgroepen De club heeft een aantal thematische werkgroepen, die vullen enkele avonden per jaar.
• In het programma houden we ruimte open om bevriende clubs met hun werk op een van onze clubavonden te ontvangen.         

Verdere activiteiten
•   Onder de naam De Cameraad , geeft de FCB een clubblad uit dat in de regel om de twee maanden verschijnt.

Hierin nemen we onder meer verslagen van bijeenkomsten op,

  mededelingen van het bestuur en de redactie,  de foto van de maand

en een verscheidenheid aan fotografische wetenswaardigheden.
Ieder jaar houden wij één of twee fotosafari’s naar en fotografisch gezien  interessante plaats.
  Niet alleen het fotograferen is dan belangrijk, maar ook de sfeer waarin zo'n dag verloopt.

  We sluiten de safari af met een gezamenlijk etentje.
• Ieder jaar exposeert de FCB met het werk van de leden.

  Soms wordt dit gedaan aan de hand van een thema, maar veelal is dat met vrij werk.

  In de zomer hangt onze expositie in de Traverse van het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

  De foto's zijn ook op andere locaties te zien.

De Contributie
De leden stellen de contributie jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vast.

De contributie bedraagt op dit moment € 70,- per persoon per kalenderjaar.
Andere leden uit het gezin en leden jonger dan 18 jaar betalen de helft.