Fotoclub Bilthoven en Omstreken
Heb je ideeën op of aanmerkingen of
 wil je gewoon meer informatie dan is de fotoclub
 per e-mail te bereiken via
fotoclubbilthoven@gmail.comOf kom gerust eens vrijblijvend kijken.


Onze clubavonden houden we in de periode begin september t/m begin juni,

 in de regel op de 2e en 4e maandag van de maand. Zie hiervoor de Agenda.

De clubavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om ±22.30 uur.
De avonden worden gehouden in

 Cultureel- & Vergadercentrum H.F.Witte, De Bilt.


De Lokatie

H.F. Witte Centrum
Henri Dunantplein 4
3731CL DE Bilt