Verschillende foto's van het zelfde onderwerp
verwerkt in een collage